|

Marmor

Observera att dessa bilder är prov på de olika stenarnas karaktär. 
Viss färgvariaton och skillnad i struktur kan förekomma.