|

Granit

Observera att dessa bilder är prov på de olika stenarnas karaktär.
Viss färgvariaton och skillnad i struktur kan förekomma.